Ultimate magazine theme for WordPress.

- Advertisement -

ZULU WORSHIP – JOYOUS 17 LYRICS By Hlengiwe Ntombela

0 678

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Sengiyamethemba lowo
[I now trust in thee]
Owanikelwa le eGolgotha
[Who was brought to Golgotha]
Ngezono zami nezabantu bonke
[For my sins and for everyone’s] 


Hayi imvana eyophayo
[The lamb that bled]
Yahlatshelwa thina, thina
[Crucified for us]
Hay’ umMeli wabonayo
[The representative of the sinners]
Wasifela thina
[Died for us]

Hay’ umMeli ‘wabonayo
Wasifela thina

Bayede Nkos’ engcwele
[Glory holy God]
Owangithwalel’ umqhele
[Who took the crown for me]
Lowo umqhele wakuhlaba
[That crown was painful]
Kuze ngibe nokwethaba
[So I can respect You]
Wawungenasici Jesu
[You were innocent Jesus]
Wawumuhle mhlaba-hlosi
[You’re beautiful leopard of the earth]
Kepha wakudela konke
[Yet you defeated everything]
Ngazo zonk’ izono zethu
[Through our sins]

Bayede Nkosi yami, Bayede Nkosi yami,
[Glory my Lord]
Bayede Nkosi yami, Bayede Nkosi yami,

Lokhu kungi…
[This is…]
Kuyangimangalisa
[This is amazing]
Futhi kuye
[And to Him]
Kuyangithobisa
[I humble myself]
kuyaqeda yonk’inkani
[It conquers my stubbornness]
Nami ngiyathandwa ngingumoni
[And He loves me though I’m a sinner]

Waze wamuhle, wamuhle
[How beautiful are you]
Wamuhle Jesu, wamuhle kimi.
[how beautiful are you Jesus to me]

Uyingcwele, uyingcwele
[How holy are you]
Uyingcwele Jesu, uyingcwele kimi
[How holy are you Jesus to me]

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.