Ultimate magazine theme for WordPress.

- Advertisement -

ZIYOSULWA – JOYOUS CELEBRATION 5 LYRICS By Sabatha Masoka

0 377

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Xa bufik’ ubumnyama
[When the darkness comes]
nobubi emhlabeni
[And evil in the world]
intliziyo yob’ ilindele
[The heart will be waiting]
intsindiso nal’ uncedo,
[For redemption and help]

Umasengiwelile
[When I have crossed over]
Ngaphesheya kweJordane
[The other side of Jordan]
Ingelosi iyakundibiza
[The angel will call me]
Etroneni kaYehova
[To the throne of Jehovah]

CHORUS:
Ziyosulw’iinyembezi
[Tears are wiped]
zokufa nezintsizi
[Of death and sorrow]
ayibalwa iminyaka
[No years are counted]
ubusuk’ abukho.
[Nor night]

Yonk’ imihla yemihla
[All my days]
ndiyoculel’ iNkosi,
[I will sing for the Lord]
inyembez’ zosulwe nya,
[Wipes away all tears]
uvalo luphele nya
[Fear dies totally]

Xa sengifika kuye
[When I get to Him]
yena wongibazamba ngesandla
[He will hold me by hand]
andombathis’ ingubo
[And cover me with a blanket]
besemina njalo ngihlale naye
[and I will dwell with him always]
.
thina sobusa noJesu
sohlala naye,
sophakamis’ ubukhulu bakhe
sithi bayethe
sith’ uphakem’ uMdali wezulu nomhlaba.
Nguye yedwa owafel’ izono zethu,
izono zethu, izono zethu.
Izono zethu, izono zethu

Ungalahl’ ukholo lwakho.
bambelela njalo kujesu,
bambelela qinisela.

- Advertisement -

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Skip to toolbar