The No. 1 International Urban Gospel Media

Olorun To Da Awon Lyrics By Maame Affon

0 185

Submit Music/Lyrics


Namecheap.com
Title: Olorun To Da Awon
Artiste: Maame Afon
Country of Origin: Ghana
Year: 2015
Olorun to da awon oke igbaani
Eyin ni mo fi ope mi fun
Tani ngo tun gbe ga o, bi ko se Baba l’oke
Related Posts
1 of 858
Tani ngo tun fi gbogbo, ope mi fun
The God who created the ancient Hills
I give all my praises to you
Who else will I exalt if not you O God
Who else will I give my praises to

Submit Music/Lyrics
Namecheap.com  

 

Namecheap.com