Ultimate magazine theme for WordPress.

- Advertisement -

NGUWE JEHOVA -JOYOUS 18 LYRICS By Ayanda Shange

0 290

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Umhlaba wawunga kabikhona
[Earth was not created yet]
Owayekhona uLizwi
[Word was there]
WayenguNkulunkulu
[Word was God]
ULizwi wayekuNkulunkulu
[Word was within God]
Mhlaba lo wamnyama
[Earth was in darkness]
Wamemeza uLizwi
[And Word commanded]
Wathi makube nokukhanya
[Said there shall be light]
Vele ukukhanya kwabakhona
[And there was light]
Ingaba ubani loyo
[Who is that?]

Nguwe Jehova, nguwe Jehova
[It’s You Jehovah]
Nguwe Jehova, nguwe Jehova

Yena wadal’ izulu nomhlaba
[You created heaven and earth]
Wayesedala umuntu
[And created a person]
Waphefumlela kumuntu
[And breathe life upon the person]
Uba abuse phezu komhlaba
[So he may run the world]
Ingaba ubani loyo

Nguwe Jehova, nguwe Jehova
Nguwe Jehova, nguwe Jehova

Ngubani loyo onesikhwele
[Who is the jealous one?]

Ngubani loyo
UThixo kaIsrael
[Lord of Israel]
Sivuk’ ekuseni
[We wake up in the morning]
Kungenxa yakhe
[Because of You]
Silapha sonke
[We’re all gathered here]
Imisebenzi yakhe
[It’s His works]
Ubani loyo woyoyoyo
UThixo kaIsrael
Sime ngaye
[We stand through Him]

(Chorus)

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.