NgospelMedia
NgospelMedia is The Largest Repository of Your Favourite Entertainment Website, World/Nigeria "Naija" Gospel Music Downloads Videos & Lyrics, Artiste Biography, Daily Devotionals. NgospelMedia is mainly a Christian Website, as the Domain Name Bears "Gospel", Which is also tagged as a Gospel On-line Ministry for Souls, We Publish Rich Contents in: Latest Gospel News Local and International, Gospel Music Promotions, Gospel Music Downloads: Included with International Gospel Music Also, Biblical Message Articles, Latest Gospel Music Videos, Also you will Get To Know more of Artistes through Our Gospel Musician Artistes Biographies Articles... Follow us: @NgospelMedia on Twitter | NgospelMedia on Facebook

-Advertisements-

NDAZA – JOYOUS 9 LYRICS By Bukiwe Twani

0 254

-Advertisements-

Ndaza emva koko ndeva
Sanga sisandi esikhulu 
Sesihlwele esikhulu emazulwini
Oh ndaza mna emava koko
Ndeva isanga sisanda esikhulu
Sesihlwele esikhulu emazulwini

Sisithi haleluya
Usindiso nozuko
Nembeko namandla
Ngawe Nkosi uThixo wethu (x2)

Awa amadoda amakhulu
Angamashumi amabili
Ona mane nezinto eziphilileyo zonke

Zisithi udumo kuwe
Angamashumi amabili
Ona amane nezinto eziphilileyo zonke
Zimele zikunike uzuko
Nembeko namandla
Ngawakho somandla

CHORUS

Zisithi haleluya uzuko kuwe
Haleluya siyakudumisa
Ufanelwe ukuthandazwa
Kufanelwe kuqutshudwe kuwe
Abantu bonke mabakwazi
Abantu bonke mabakwazi
Ngithi ngawakho Somandla nagwakho
Zisithi izithunywa kuye haleluya
Simunik’imbeko
Sikunika amandla wonke
Sikunika udumo lonke
Sithi bayede kuwe Somandla
Imbeko yonke ikufanele
Namandla ngawakho
Ngawakho Nkosi, nagwakho Nkosi

Saqubuda kuye uThixo
Ohleliyo phezu kwethole
Zisithi amen amen
(Amen. amen, amen, amen ,haleluya)
Zisithi haleluya haleluya
Zisithi amen amen amen haleluya
Oh ufanelwe ukudunyiswa
Ufanelwe ukubongwa
Ufanelwe ukuthandazwa
Baba ukungcweliswa kungokwakho

Ufanelwe konko (x2)
Zisithi haleluya siyabonga
Uthando olwakho unalo Somandla
Uthando lonke lwakho
Alufani nolwabantu
Olwabantu luyaphela
Olwakho wabethelwa ngalo onqamlezweni
Haleluya wabethelwa emthini wohlaza
Ngenxa yethu ungenatyala
Kungani ngingakubongi Somandla
Kungani ngingathi haleluya bo (x2)
Oh haleluya zisithi amen amen
Amen haleluya
Zasho zonke izingelosi
Udumo kuwe amen amen
Haleluya

Translation on Revelations Chapter 19 verse 1 & 4

Read More:
1 of 48

-Advertisement-

-Advertisements-

Leave a Facebook Comment

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

-Advertisements-

Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time