The No. 1 International Urban Gospel Media

BENGINGAZI LYRICS AND TRANSLATION BY JOYOUS CELEBRATION 20

0 456
Bengingaz’ ukuthi, 
Ung’thanda kangaka! 
Oh! Waze wanikela, 
Ngempilo – yakho 
Inani legaz’ owang’thenga ngalo, 
Liphakeme – Ang’soze – ngakubonga, 
Ngokwanele 
Bengingaz’ ukuthi, 
Ung’thanda kangaka! Oh! 
Waze wanikela, 
Ngempilo – yakho 
Inani legaz’ owang’thenga ngalo, 
Liphakeme, 
Ang’soze – ngakubonga, 
Ngokwanele 
Ngiyabonga – ngothand’ olwakho, 
Ong’nike lona – Msindisi wam’, 
Ngab’ angikho – Ngab’ angilutho, 
Ngaphandle kwakho 
Impilo yam’ – ayilutho, 
Ngaphandle kwakho – Musa wakho, 
Ngab’ angikho – Ngab’ angilutho, 
Ngaphandle kwakho
Ngiyabonga – ngothand’ olwakho, 
Ong’nike lona – Msindisi wam’, 
Ngab’ angikho – Ngab’ angilutho ,
Ngaphandle kwakho 
Impilo yam’ – ayilutho, 
Ngaphandle kwakho – 
Musa wakho, Ngab’ angikho – 
Ngab’ angilutho, 
Ngaphandle kwakho 
Wang’ thwalela wen’ umqhele, 
Wameva ‪ 
Oh! Oh! Woh! Oh! 
Oh! Oh! Woh! Oh! 
Ngab’ angikho – ngab’ angilutho, 
Ngaphandle kwakho
Brief Translation __
I didn’t know u love me this much. 
And u gave away your life. 
The price of the blood u bought me with, is high. 
I’ll never thank you enough. 
I am thankful, of your love, u gave me my saviour. 
I wouldn’t be existing, I would be nothing, without u.
Thanks Mashinini Thokozani Edinwise for your translation
Read More:
1 of 925
Facebook Comments


Subscribe To Our Daily Newsletter Updates!

Powered by MailChimpSkip to toolbar