NgospelMedia
NgospelMedia.com - Is A Gospel Entertainment and News Website, We as a Team, Tend to Deliver Free Downloading of new Mp3 Gospel Musics, Rich Coated Articles for Spiritual & Physical Growth, Latest Musical Videos, Gospel Gists, Celebrity Interviews and Many More...

- Advertisement -

James Ishaku Trace – Ina Son Yesu Lyrics

0 508

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

-Advertisement-

-Advertisements-

managed wordpress hostingJames Ishaku Trace - Ina Son Yesu Lyrics 1

INA SON YESU

Ina son Yesu a rayuwata
Zuciyata ne baitalami
Wurin haifuwar sa
Emmanuel, Ubangiji tare da ni
Sarkin raina, mai mulkin raina

Related Posts
1 of 191

- Advertisements -

Verse 1
Gama an haifa mana Yaro
A garemu an bada Da
Mulki zata kasance a kafadarsa
Sunansa al’ajibi mai shawara
Sarkin salama, salamar gaskiya

James Ishaku Trace - Ina Son Yesu Lyrics 2James Ishaku Trace - Ina Son Yesu Lyrics 3

Verse 2
Yau ina murna domin zuciyata
Gidanka ne
Ruhun Mai Tsarki yana nan da ni
Yace mun Idan ka bude kofa
Zan shigo In ba ka salama
Da rai a har abada

James Ishaku Trace - Ina Son Yesu Lyrics 4James Ishaku Trace - Ina Son Yesu Lyrics 5
James Ishaku Trace - Ina Son Yesu Lyrics 7James Ishaku Trace - Ina Son Yesu Lyrics 8

- Advertisement -

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.


%d bloggers like this: