NgospelMedia.Com
NgospelMedia.Com is The No. 1 International Urban Gospel Media Website, The Largest Repository of Your Favorite Gospel Entertainment Website, Worldwide, Nigeria. We Published Latest Nigerian and Foreign Gospel Music Downloads, Videos; Lyrics, Artiste Biography, Daily Devotionals. NgospelMedia is mainly a Christian Website, as the Domain Name Speaks; Gospel; Which is also tagged as a Gospel On-line Ministry for Souls Winning... 

song title: KASOZE – JOYOUS 9 lyrics By Nqubeko Mbatha

0 506

Sinqobile ngenxa yokwazi
Igama lakho
[We won because of knowing your name] Sihlanziwe ngegazi lakho
[Your blood cleanse us] Sihamba ekukhanyeni kwezwi lakho
[We’re walking in the light of your word] Siqonde ekhaya eZulwini
[Going home in heaven]

Ngizomnika uqobo wam
[I’ll give you my all]Ngeke ngidodle lutho
Izono zami ebengizenzile
[All the sins I commited]Zingaphansi kwegazi lakhe
[Are under his blood]Phansi kwegazi lakhe
[Under his blood]

Kasoze angishiye ngingedwa
[He’ll never leave me alone]Umhlobo nguJesu
[A friend Jesus]Kasoze ahambe
[Will never leave me]Ngihleli ngazi unami
[I always knew He’s with me]Ngazo zonk’ izinsuku
[Everyday]Umelusi wami ukhona
[My sheperd is present]
Sibonile ubuhle bakho
[We saw your beauty]Sibonile inkazimulo yakho emhlabeni
Siyabonga ngegazi lakho
[We thank you for your blood]Siyabonga ngokusithumela unyana wakho
[We thank you for sending us your son]

(Chorus)

Ngoba ngiyazi ukuthi
[For I know that]Umelusi wami ukhon’ungenzela okuhle
[My sheperd is here doing great things for me]Mina ngiyazi ukuthi akasoze ahambe
[I know he’ll never leave]Uhlalekhona njalo
[He is always present]

(Chorus)

Leave a comment

NgospelMedia.Net and its partners uses cookies and similar technology to collect and analyze data information about the users of this website. We use this information to enhance the content, advertising and other services available on the site. Accept Read More