Lindelani Mkhize

Likhona ithemba kuye uJesu
[There’s hope in Jesus]
Woza kuye manje
[Come to Him now]
Ungathembi abantu balomhlaba
[Don’t trust anyone on earth]
Beka kuye njalo
[Trust in Him always]
Ngoba nguye nguye inkosi enothando
[Because He is the loving God]Nguye uThixo nguye
[God is indeed]Inkosi enenceba
[The merciful God]Hlala kuye ukholo lwakho lume njalo
[Dwell in Him and your faith shall not shift]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here