NgospelMedia.Com
NgospelMedia.Com is The No. 1 International Urban Gospel Media Website, The Largest Repository of Your Favorite Gospel Entertainment Website, Worldwide, Nigeria. We Published Latest Nigerian and Foreign Gospel Music Downloads, Videos; Lyrics, Artiste Biography, Daily Devotionals. NgospelMedia is mainly a Christian Website, as the Domain Name Speaks; Gospel; Which is also tagged as a Gospel On-line Ministry for Souls Winning... 

NDAZA – JOYOUS 9 LYRICS By Bukiwe Twani

0 455

Ndaza emva koko ndeva
Sanga sisandi esikhulu 
Sesihlwele esikhulu emazulwini
Oh ndaza mna emava koko
Ndeva isanga sisanda esikhulu
Sesihlwele esikhulu emazulwini

Sisithi haleluya
Usindiso nozuko
Nembeko namandla
Ngawe Nkosi uThixo wethu (x2)

Awa amadoda amakhulu
Angamashumi amabili
Ona mane nezinto eziphilileyo zonke

Zisithi udumo kuwe
Angamashumi amabili
Ona amane nezinto eziphilileyo zonke
Zimele zikunike uzuko
Nembeko namandla
Ngawakho somandla

CHORUS

Zisithi haleluya uzuko kuwe
Haleluya siyakudumisa
Ufanelwe ukuthandazwa
Kufanelwe kuqutshudwe kuwe
Abantu bonke mabakwazi
Abantu bonke mabakwazi
Ngithi ngawakho Somandla nagwakho
Zisithi izithunywa kuye haleluya
Simunik’imbeko
Sikunika amandla wonke
Sikunika udumo lonke
Sithi bayede kuwe Somandla
Imbeko yonke ikufanele
Namandla ngawakho
Ngawakho Nkosi, nagwakho Nkosi

Saqubuda kuye uThixo
Ohleliyo phezu kwethole
Zisithi amen amen
(Amen. amen, amen, amen ,haleluya)
Zisithi haleluya haleluya
Zisithi amen amen amen haleluya
Oh ufanelwe ukudunyiswa
Ufanelwe ukubongwa
Ufanelwe ukuthandazwa
Baba ukungcweliswa kungokwakho

Ufanelwe konko (x2)
Zisithi haleluya siyabonga
Uthando olwakho unalo Somandla
Uthando lonke lwakho
Alufani nolwabantu
Olwabantu luyaphela
Olwakho wabethelwa ngalo onqamlezweni
Haleluya wabethelwa emthini wohlaza
Ngenxa yethu ungenatyala
Kungani ngingakubongi Somandla
Kungani ngingathi haleluya bo (x2)
Oh haleluya zisithi amen amen
Amen haleluya
Zasho zonke izingelosi
Udumo kuwe amen amen
Haleluya

Translation on Revelations Chapter 19 verse 1 & 4

Leave a comment

NgospelMedia.Net and its partners uses cookies and similar technology to collect and analyze data information about the users of this website. We use this information to enhance the content, advertising and other services available on the site. Accept Read More