Ayanda Shange

O ushilo njalo
Hey ushilo njalo
Ushilo njalo
Wath’ uzongihlenga
Hey ushil’ uJesu
Hey ushilo njalo
Hey ushilo njalo
Wath’ uzongihlenga

CHORUS
Ushilo njalo (hey ushilo njalo)
Ushilo njalo (Ujehova bo)
Ushilo njalo (aw’ Nkosi yam)
Yen’ uzongihlenga
(Ushil’ encwadini yakho Nkosi)
Ushilo njalo (hey ushilo njalo)
Ushilo njalo (uJehova bo)
Ushilo njalo yen’ uzongigcina

Aw’ ntsuku zonke
O Mihla namalanga
Yen’ uyangigcina
Yen’ uyangilonda
O emini nasebusuku
Ngaso sonk’ isikhathi
Hey uhlal’ enami njalo
Indlela yam uyay’ khanyisa
Ushilo ushilo

(Chorus)

Wena baba wath’ uzongihlenga
Hallelujah bo, lalela lalela
Wang’thatha la wang’beka la
Usezong’ susa lan’ angibeke lena
Wengonyama kaJuda
Aw’ yen’ uzongigcina

Hey wakhuthaz’ umoya wami
Weh ngonyama
Wena wangigcina
Wena wangilonda
Emini nasebusuku
Hayi ngaso sonk’ isikhathi
Uhlal’ enami njalo
Endleleni yami Khosi
Ushilo njalo

(Chorus)

Wena jesu
Njalo, lalela bo
Ngiyawabong’ amandla akho
Hey nofefe lwakho Nkosi
Njalo, thi momo, thimomo
Khanyis’ indlela yami njalo bo
Phambi kwezitha zam aw!
Njalo. Wathi momo.

Owu lelele, hahaha hayi
Ngitshel’ abantu namhlanje bonke ebusuku.
Yazi uthen’ uJesu?
Wathi yen’ uzongigcina
Hi, hi, hi, haah
Hay’bo! Lalela, lalela weh
Uyena uyena
Oh Nkosi, themba lami Jesu
Woza wena
Woza woza woza
Shilo shilo.

(Chorus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here