Nomthi Sibisi

Akukh’ uJesu
[There’s nothing that Jesus]
Angekhe akulungise
[Can not fix]
(Yebo ngiyazi)
[Yes I know]
My God
Akukh’ uJesu
Angekhe akulungise
(Yebo ngiyazi)

Bazalwane
[Brothers in Christ]Akukh’ uJesu
Angekhe akulungise
(Yebo ngiyazi)

CHORUS:
Yebo ngiyazi
Yebo ngimbonile
[Yes I saw Him]Akukh’ uJesu
Angeke akulungise
Yebo ngiyazi

Ezintweni zonke
[In my everything]Ebunzimeni bonke
[In all my tribulations]UJes’ uhamba nami
[Jesus walks with me]Ingakho ngithi akehluleki
[That’s why I say He’s unbeatable]

(Chorus)

Wangena nami
[He was with me]Phakath’ empini
[During my wars]Wanginqobela
[He fought for me]Waphuma nami
[And took me out]Akukh’ uJesu
Angeke akulungise
Yebo ngiyazi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here