Kgotso

Semphete wena ya ratehang
Mmoloki waka
Ha ontse o sitsa ba bang
Semphete le nna
(Repeat)


Jeso Jeso, kea orapela
A ontsoe osetsa bang ba bang
Sempete lena
(Repeat)

Mawungangedluli Msindisi.
Wena yizw’ amazwi am
Lapho, lapho ubabiza abanye
Mawungizwe nam

Jesu, Jesu yizw’ amazwi am
Lapho ubabiza abanye
Mawungizwe nam
(Repeat)

(You can call on Savior, He’s your savior)
Savior, Savior,
Hear my humble cry
While on others thou art calling,
Do not pass me by.

Jeso Jeso, kea Orapela
A ontsoe osetsa bang ba bang
Sempete lena

A ontsoe osetsa bang ba bang
Sempete lena
(Repeat)

Semphete Jeso, semphete lena

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here