Nobathembumabeka 1

Ophuzayo kulawa manzi akomi naphakade qha
Ndithi ophuzayo kulawa manzi akomi naphakade qha

Akomi qha (akomi qha)
Akomi qha (akomi qha)
Akomi qha (akomi qha)
Akomi qha (akomi qha)
Ophuzayo kulawamanzi akomi na phakade qha

Kulo mthombo wosindiso owavulwa ngenxa yami
Mawuhlale umpompoza
Uzihlamba izon’ akomi qha

(chorus)

Usebuhlungwini,
kunzim’ empilweni
Uphelelwe lithemba, ungoyiki
Woza kula manzi,
Woza kula manzi bo
Kula manzi bo
Kula manzi bo

(Chorus)

Dimomo momo (dimo momo)

(Chorus)

Kula manzi kukhon’ impiliso,
Kukhon’ uloyiso
Kukhon’ amandla, hay’ hay’ hay’ woza
Ndithi woza, ngob’ akomi
Akomi qha

(chorus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here