Hlengiwedlamini Pitso

Ngizakubulela kuye owangihawukela
Ngoba uthando lwakhe lunami impilo yam’ yonke
(x2)

Insindiso yakhe ikumi ngasosonke isikhathi
Uwehlisela amathamsanqa umphefumlo wami

Ngizakubambelela kuye kuze kufike usuku

Ngeke ngiyikhonze eny’ iNkosi
Nguwe kuphela umhlengi wami

Insindiso yakhe ikumi ngaso sonk’ isikhathi
Uwehlisel’ amathamsanqa umphefumlo wami

Ngizakubambelela kuye kuze kufike usuku

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here