HEAVEN MEDLEY – JOYOUS REWIND 2011 LYRICS By Siyakha Mzekeli, Ayanda Shange and Melusi Ndimande

318

Lihle izulu, ikhaya labangcwele
Lapho abangcwele beyophumla khona
(By Siyakha Mzekeli)

Siyahamba thina siya ezulwini
Uyosala wena ngob’uthandizono

Amen hallelujah
(By Ayanda Shange)

In the sweet by and by
We shall meet
On that beautiful shore
(By Melusi Ndimande)

Imagine a place
Where there will be no more dying
Imagine a place
Where there will be no more crying
Imagine a place
Where there will be no more crying

That’s the way heaven will be
That’s the way heaven will be

Imagine where there will be nomore darkness
Imagine a place where you will be nomore sadness?
That’s my heart desire
That is my heart desire

That’s the way heaven will be
That’s the way heaven will be

Oooh oooh, yeah
That’s the way heaven will be.

(By Siyakha Mzekeli)