Joyouscelebration10 6

Izethembiso zeNkosi [God’s promises]
Kanye nezibusiso [together with His blessings]
Zimiselwe abangcwele [are meant for the holy ones]
Zimi ngunaphakade [they shall reign forever]
Zimi ngunaphakade

Thixo wam’ wandiholela [My Lord you leadeth me]
Ndaweni ephakeme [to the higher ground]
Wangibonisa indlela [you showed me the way]
Yobizo lwaphakade [of the eternal calling]Yobizo lwaphakade

Thulululu thulululu
Thulululu thulululu

Thixo wam’ wandiholela
Ndaweni ephakeme
Wangibonisa indlela
Yobizo lwaphakade
Yobizo lwaphakade

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here