NgospelMedia.Com
NgospelMedia.Com is The No. 1 International Urban Gospel Media Website, The Largest Repository of Your Favorite Gospel Entertainment Website, Worldwide, Nigeria. We Published Latest Nigerian and Foreign Gospel Music Downloads, Videos; Lyrics, Artiste Biography, Daily Devotionals. NgospelMedia is mainly a Christian Website, as the Domain Name Speaks; Gospel; Which is also tagged as a Gospel On-line Ministry for Souls Winning... 

Mèèba Lala Lyrics by Nii Okai

0 368
Mèèba lala bè mida lèñ?
Mèèba midaa Nyônmô shi
Shi minibii fèè-kwa mli lè
Mina bôni emli hi
Suômô sôôñ kèkè yô emli
Ena mihe tsui dada
Ehièmi, miyi eba
Enokwale lè bè naagbee

Chorus
Nibii fèè yè naagbee ko
Nyônmô suômô, daa eyôô

Okropôn kè efijii lè
Ha ebibii lè anô
Nakai mi-Nyônmô lè nine
Ha mi hu, ebi lè, nô
Beni miyô minyè musuñ
Ni efã akè miba
Kè-ba ñmènè gbi nè lè
Efe môbônalô tuutu

Ebi krônn lè jra waa haalè
Ekè-haa yè mihewo
Ni eñô ela krônkrôn lè
Ejiem’ yè daa la lèn po.
Nyônmô, osuômô le fa tsô
Ni mimumô ni gbede
Kè ejwèèn no aahu lè
Nyèèn emlikwôlè lè ena

Song Notes:  This song is the Ga translation/rendition of Paul Gerhardt’s classic hymn “As the eagle fondly hovers”
Leave a comment

NgospelMedia.Net and its partners uses cookies and similar technology to collect and analyze data information about the users of this website. We use this information to enhance the content, advertising and other services available on the site. Accept Read More