Joyouscelebration02 7

Chant
(Iwe satani) Hayi – you satan
(Tinouya) Hayi – we are coming
(Kwauri) Hayi – to you
(Nomunondo) Hayi – with the sword
(Weshoko) Hayi – of the gospel
(Tichiti) Hayi – saying
(Hauna simba) Hayi – you have no power
(Kuvakomana) Hayi – on the boys
(Nevasikana) Hayi – and the girls
(Vakatengwa) Hayi – they have been bought
(Neropa) Hayi – by the blood
(RaJesu) Hayi – of Jesus
(Viva Jesu) Viva x 4
(Naye Jesu) Naye x 4

(Tose Dzvamu Nevhangeri) – we all rise up in a fast and energetic way
Haiwaiwa tose dzvamu

Back to Chant
(Iyo nguva) – the time
Nguva yatoperawo – is running out
(Namata) – pray
Namata Mwari wako iwe – to your God
(Namata) – pray
Namata – pray
(Namata) – pray
Namata – pray
(Namata) – pray
Namata Mwari wako iwe – to your God

(This is)
This is your time
(To praise)
To praise the Lord
(Namata) – pray
Namata Mwari wako iwe – pray to your God
(This is)
This is your time
(To praise)
To praise the Lord
(Namata) – pray
Namata Mwari wako iwe – pray to your God
(Namata) – pray
Namata – pray
(Namata) – pray
Namata – pray
(Namata) – pray
Namata Mwari wako iwe – pray to your God

(Iyo nguva) – the time
Nguva yatoperawo – is running out
(Shumira) – serve
Shumira Mwari wako iwe – serve your God
(Shumira) – serve
Shumira – serve
(Shumira) – serve
Shumira – serve
(Shumira) – serve
Shumira Mwari wako iwe – serve your God

(Iyo nguva) – the time
Nguva yatoperawo – is running out
(Farira) – rejoice
Farira Mwari wako iwe – rejoice in your God
(Farira) – rejoice
Farira – rejoice
(Farira) – rejoice
Farira – rejoice
(Farira) – rejoice
Farira Mwari wako iwe – rejoice in your God

(Fara fara fara) – rejoice, rejoice, rejoice
Fara – rejoice
(Farira Jesu iwe) – rejoice in Jesus
Fara – rejoice

(Tamba tamba tamba) – dance dance dance
Tamba – dance
(Tambira Jesu iwe) – dance for Jesus
Tamba – dance

(Makomborero x3 edu onai) – take a look at our blessings
Takapiwa veduwe! makomborero – we have been given blessings

(Makomborero onayi makomborero) – blessings, take a look at our blessings
Takapiwa makomborero – we have been given blessings
(Naivo baba)
Pane zvose zvataichema – in all that we have been crying for

Dance 1 – Zora butter
Dance 2 – Hosiah
Dance 3 – Borrowdale

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here