Joyouscelebration02 6
Uthando lukaBaba

Lunje ngolwandle bo
Lubanzi lujulile
Luyazeka yini bo

Lwafikelela kimi
Ngisezonweni zam
Alwaze lwangedlula
Lwangisindisa nam
Obaba ngiyabonga
Nangentliziyo yami
Sengiyavuma ngithi
Ungumsindisi wami
Ngizokwethemba njalo
Ngise semhlabeni
Ngizokukhonza futhi
Ngothando entlizweni
Obaba ngiyabonga
Nangentliziyo yami
Sengiyavuma ngithi
Ungumsindisi wami
INTERPRETATION:


My father’s love is as big as the ocean.
I felt his love while I was in sins and it didn’t pass me by but saved me.
Oh Lord I am grateful with all of my heart
I confess and say you’re my savior.
I trust you while on earth
I’ll serve you with love on my heart.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here