Joyouscelebration03 4
Sikuyo indlela yelizwe lobomi
[We’re in a journey to the land of life]
Ikhaya labantu bahleli ngenyweba
[Home to the priviledged]
Nina ke nahluka kuThixo ngokona
[You drifted away from God by sin]
Nithini? Noya na?
[What do you say? Will you go?]
Noya na phezulu?
[Will you go to heaven?]
Nakana ke moni, asikulahlile
[Be careful sinner, you’re not sidelined]
Simile umzuzwana simele kwawena
[We’re waiting for you too]
Oh nakana ke moni, hay’ asikulahlile
Simile umzuzwana simele
Simele kwa wena
Hey nizoya na (noya na?)
Noya na (noya na)
Noya na (noya na?)
Noya na ( noya na?)
Nithini noya na
Noya na phezulu
Hey ndizohamba (ndizohamba)
[Hey I’ll go]
Ndizohamba (ndizohamba)
Ndizohamba bo (ndizohamba)
Ndizohamba (ndizohamba)
Ewe ke nd’zohamba
[Yes I’ll go]
Ndisiya phezulu
[I’ll go to heaven]
Ewe ka nd’zohamba ndisiya phezulu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here