Joyouscelebration17 1
UyiNkosi enothando
[You are a loving God]
Uyabusa kimi
[You reign I me]
UyiNkos’ enothando
Unomus’ ongapheliyo
[Your mercy is endless]
Amandla akho, umusa wakho
[Your power, your mercy
Uthando lwakho kimi Nkosi]
Unomus’ ongapheliyo
Izulu nomhlaba kuyakhothama
[Heaven and earth bow before you]
Kubabaz’ ubungcwele bakho
[Praising your holiness]
Asimbonanga onje ngawe
[We have not seen anyone else like you]
Unomus’ ongapheliyo
(Chorus)
Onothando, onomusa
[Loving, merciful]
Anjengaye asimbonanga
[We haven’t seen anyone like you]
Siyakhothama sibabaza
[We bow, we praise]
Unomus’ ongapheliyo 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here