Joyouscelebration16 3
Masimdumise uJehova
[Let’s praise Jehovah]
Ububele bakhe bumi phakade
[His mercy is forever]
Mazikhotham’ izizwe
[Nations shall bow]
Nezilimi zilush’ udumo lwakhe
[Tongues shall confess]
Uyabusa
[You reign]
Ubukhosi bakhe bumi phakade
[You kingdom is forever]
Uyabusa njalo
[You reign forever]
Ngcwele, ngcwele
[Holy, holy]
Wena uyingcwele
[You are holy]
Siyakhothama phambi kwakho (dwala lentsindiso yethu)
[We bow before you (rock of our salvation)]
Nguwe wedwa
[You alone]
Sithi bayede (kuwe Sonini Nanini)
[We say glory (to You Everpresent)]
Sikuthwes’ umqhele
(We crown you]
Uyingcwele
Ngcwele, ngcwele
uyingcwele
Ngcwele

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here