Joyouscelebration18Uugy 1
 Umile umile umile
[You’re there]
Umile umile phakade
[You’re there eternally]
Jehova wena owawukhon’ emandulo
[Jehovah You were present from the beginning]
Igama lakho unguYena uNdinguye
[Your name is I Am That I Am]
Umhlaba nezulu kuyodlula
[Heaven and earth shall pass]
Kodwa wena uhlal’ umile njalo
[But you will always be there]
Umile umile umile
Umile umile phakade
Umile umile bayede umile
Umile umile phakade
Nguyen’ izolo namuhla naphakade
[You were yesterday, today and forever]
Izwi lakho aliguquki
[You stick to your word]
Konke kwavela ngawe
[All came through you]
Wena wawukhon’ emandulo
[You were present from the beginning]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here