Joyouscelebration01 4
 Dumisani uYehova zizwe zonke hallelujah

[All nations must praise Jehovah hllelujah]
Mbongeni mncomeni njalo
[Thank Him, compliment Him always]
Dumisani uYehova zizwe zonke hallelujah
Mbongeni mncomeni njalo

Siphakamisel’ amehlo ethu
[We lift our eyes]
Siphakamis’ izandla zethu
[We lift our hands]
Lapho usizo lwethu lovela khona
[Where shall cometh our help]
Siphakamisel’ amehlo ethu
Sizinikela kuwe
[We surrender to You]
Lapho usizo lwethu lovela khona
Siphakamisel’ amehlo ethu
Siphakamis’ izandla zethu
Siphakamisel’ amehlo ethu
Baba singayaphi uma singasuka kuwe
[Father where would we go if we leave you]
Siphakamisel’ amehlo ethu
Siphakamis’ izandla zethu
Siphakamisel’ amehlo ethu
Siyazithoba phambi kwetrone yakho yomusa
[We bow before your merciful throne]
Siphakamisel’ amehlo ethu
Siphakamis’ izandla zethu
Siphakamisel’ amehlo ethu
As a sign of surrendering to you
Dumisani uYehova zizwe zonke hallelujah
Mbongeni mncomeni
Mbongeni yena
Mncomeni yena
Mbongeni mncomeni
Mbongeni mncomeni
Mbongeni mncomeni
Dumisani uYehova zizwe zonke hallelujah
Mbongeni mncomeni njalo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here