Joyouscelebration12 2
Akukh’ okungenzeki kuye

[Nothing is impossible to Him] 
Akukh’ okungenzeki
Akukh’ okungenzeki kuye 
Akukh’ okungenzeki


Hlal’ othandweni, hlal’ okholweni,
[Stay in his love, stay faithful]
Hlala ezwini lakhe
[Stay in His word] 
Hlal’ ethembeni, hlal’ entandweni
[Be hopeful, stick to His will]
Akukh’ okungenzeki

Konke kuyenzeka kuye
[All is possible to Him]
Konke kuyenzeka
Konke kuyenzeka kuye
Konke kuyenzeka
Wena hlal’

Kuyenzeka, Kuyenzeka 
Kuyenzeka
Kholwa kuJesu, konke
[Believe in Jesus, everything]
[Repeat]

Kuyenzeka, Kuyenzeka 
Kuyenzeka

Akukho okungenzeki kuye
Akukho okungenzeki
Look at me now I’ve got joy
Unspeakable joy
Konke kuJehova kuyenzeka
Just call upon His name
Say Lord
Akukho okungenzeki kuye
Hay’ akukho okungenzeki
Hallelujah
Oh akukh’ okungenzeki kuSomandla
KuSonini-nanini
KuSmakade Wezulu
Oh akukho akungenzeki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here