Joyouscelebration15 2
 Uyinqaba yam
[You’re my hiding place]
Mhlengi wam
[My protector]
Ngibeka yonk’ intando yam
[I lay all my will]
Unamandla anginawo
[You have powers I don’t have]
Nguwe umphefumlo wam
[You’re my breath]
Ithemba lam lohlala likuwe
[My hope will always be in you]
Usizo lwam lohlala likuwe
[My help will always be in you]
CHORUS:
Ngekhe ngisuke esandleni sakho dwala lam
[I’ll never let go of your hand, my rock]
Ngokhoseka njalo kuwe mthunzi wam
[I’ll stick with You always, my shade]
Indlela yakho ingcwele
[Your path is holy]
Ngigcine njalo kuyo
[May you keep me in it always]
Ezinyaweni zakho
[On your feet]
Yilapho ngizohlala khona
[That’s where I will dwell]
Ngizithokozise ngawe
[I rejoice through you]
Mihla yonke yokuphila kwam
[All my days on earth]
Ithemba lam lohlala likuwe
Usizo lwam lohlala likuwe
(Chorus)
Jesu wam
[My Jesus]
Uyinqaba yam
[My hiding place]
Mthunzi wam
[My shield]
Thando lwam
[My love]
(Repeat)
(Chorus)
Jesu wam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here