Joyouscelebration18Uugy
Kubo bonke oothixo
[Amongst all the gods]
Akekh’ onje ngaye
[There is no one like Him]
UJesu nguye yedwa
[It’s Jesus alone]
Obusa phezu kwezinto zonke
[Who reigns on top of everything]
UJes’ uye yedwa
Onokubongwa
[To be praised]
UJes’ uye yedwa
Onokubongwa
Kubo bonke ooThixo
Akekh’ onje ngaye
UJesu nguye yedwa
Obusa phezu kwezinto zonke
UJes’ uye yedwa
[Nguye yedwa, nguye yedwa]
Onokubongwa
[Akekh’ omunye]
UJes’ uye yedwa
Onokubongwa
Akekh’ omunye ongcwele ophakeme
[There’s no one else holy and exalted]
Aakekh’ omuny’ onobubele njengaye
[There’s no one else so kind like Him]
A…(Akekh’ omunye)
Kekh’ omunye (Akekh’ omunye)
Ongcwele (Akekh’ omunye)
Ophakeme
A…(Akekh’omunye)
Kekh’ omuny’ o…(Akekh’omunye)
Nobubele njengaye
Nobubele nje ngaye

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here