Joyouscelebration19
Uzokwenza akushilo
[He will do what He said He will do]
Mthembe njalo
[Keep on trusting Him]
Izwi lakhe linamandla
[His word is powerful]
Alijiki oh mthembe njalo
[It doesn’t change]
Mthembe njalo
Izethembiso zakhe
[His promises] 
Zimi njalo
[Are always there]
Wethembisil’ ezw­ini lakhe uzokwenza
[What He promised in His word He will do]
Hlal’ ezwini ungasuki
[Stick to the word and don’t shift]
Mthembe njalo
Mthembe njalo
UJesu wam
[My Jesus]
Uthembekile
[Is trustworthy]
Kholwa yena
[Believe in Him]
Ngaso sonk’iskhathi
[All the time]
Mthembe njalo
Mthembe njalo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here