HEAVEN MEDLEY – JOYOUS 2 LYRICS (By Gift Vilakazi, Sibongile Makgathe, Vuyo Mokoena and Jabuhlongwane)

447

 Lihle izulu, ikhaya labangcwele
Lapho abangcwele beyophumla khona
(By Jabu Hlongwane)
Siyahamba thina siya ezulwini
Uyosala wena ngob’uthandizono
Amen hallelujah
(By Vuyo Mokoena)
Enkazimulweni, enkazimulweni
Ngithanda ukuba nawe Jesu
Enkazimulweni
(By Albertina) 
In the sweet by and by
We shall meet Jesus
On that beautiful shore
(By Jabu Nkabinde)
Imagine a place
Where there will be no more sorrow
Imagine a place
Where there will be no more darkness
Imagine a place
Where there will be no more crying
That’s the way heaven will be
Can you imagine?
Where there will be no poverty
Can you imagine a place?
Where you will never cry
I can imagine the place 
I know it’s up there in the sky ooh, ooh
That’s the way heaven will be 
(Chorus)
Imagine a place 
Where there are no killings
Where we live in peace and harmony
That’s the way heaven will be 
Oooh oooh, 
That’s the way heaven will be.