Joyouscelebration12 1
Ngiyaz’ inkosi
Izolungis’ indlela yam
Ngiyaz’ inkosi
Izoy’ lungis’ indlela yam
Uma ngihamba ngobungcwele
Ngenz’ okuhle njalo njalo
Ngiyaz’ inkosi
Izolung’ isindlela yam’
I know the Lord 
Will make a way for me
I know the Lord 
Will make a way for me
If I live a holy life
Shun the wrong and do the right
I know the Lord 
Will make a way for me
Do, do, do, do, do, do, do
If I live a holly life 
Shun the wrong and do the right
I know the Lord
Will make a way for me
I know the Lord
Will make a way for me

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here