Joyouscelebration30
Sinevangeli basha liyasiqondisa
Liyasigeza ezonweni
Elethu basha
Lelivangeli elethu basha
Kungcono uvele ulibeke phansi
Kunom’ ulithathe udlale ngalo
Lelivangeli elethu basha
CHORUS
Liyasindisa liyasigeza liyasihlanza
Elakho nawe elakho nawe
Kalokhu ungumzalwane
Yeka amanga ungumzalwane
Ungabokweba, ungabulali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here