NDIKHOKHELE – JOYOUS 5 LYRICS By Jabu Hlongwane

 Ngifikile eJordane
[I have reached Jordan]
Susa ukwesaba kwami
[Get rid of my fears]
Uzundikhaphe sengiwela
[Escort me when I cross]
Yiba nguy’ umsizi
[Be my helper]
CHORUS:
O Msindisi O Msindisi
[O Savior, o savior]
Nguwe olithemba lam
[You are my hope]
O Msindisi O Msindisi
Nguwe oluncedo lwam
[You are my help]
Sithi lowo mthombo wosindiso
[The fountain of redemption]
Owavulwa ngenxa yami
[That was opened because of me]
Mawuvele umpompoze
[Let it overflow]
Uzihlanz’ izono
[And wash away my sins]
(Chorus)
Ngoba ngifikile eJordane
Susa ukwesaba kwami
Zundikhaphe xa sendiwela
Ube ungumhlengi wami
CHORUS (Repeat till fade)

Tags:

Noble J. Ozogbuda
Show full profile

Noble J. Ozogbuda

Noble J. Ozogbuda, is a Full Time Blogger, Web Developer; {Blogspot & WordPress} and also a Student of the Word Of God, Learning and Training, for the Purpose of The Kingdom Of God. Noble J Ozogbuda is the Rightfully Owner of NECTES COMPANY NIGERIA UNLIMITED. Which under take Computer and GSM Mobile Maintenance and Repairs. He love to be creative and not to sit down tight in His house doing nothing. Find Noble J Ozogbuda @: Facebook || Twitter REMAIN BLESSED AS YOU VISIT MY SITES!!!

NgospelMedia.Com
Logo