Siyathokoza ngapha
Siyadumisa ngoJesu
Siyajabula maye
Sibusisiwe ngaye
Siyathokoza ngapha kwaJesu
Siyajabula ngaye
Sibusisiwe ngoJesu
Sisenkonzweni yendumiso, hlabelela
Sisenkonzweni yokuthokoza, hlabelela
Joyouscelebration19Album 37
Hlabelela wena, hlabelela
Hlabelela wena, hlabelela
Impilo yami yonke kukumdumisa uSomandla
Ngothando lwakhe angithanda ngalo
Wayihleng’ impilo yami
Waqamb’ amasw’ amahle ngayo
Ingako ngimdumisa, ngimdumisa
Sisenkonzweni yentokozo, hlabelela
Siyathokoza siyajabula, hlabelela
(Chorus)
Ngibusisiwe ngingena, ngibusisiwe ngiphuma
Okuhle nomusa kuyangilandela
Uthando luvela kuye
Ngish’ umusa uvela kuye
Konk’ okwam kwahlelw ezulwini
Ngibusisiwe ngingena, ngibusisiwe ngiphuma
Okuhle nomusa kuyangilandela
Ngiphila, nginqoba nje kungomusa
Kungomusa wakhe, kungomusa (Ukuhamba naye)
Kungomusa wakhe, kungomusa
Siyabonga Jesu, siyabonga (wasifela)
Siyabonga Jesu, siyabonga
Ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo, hlabelela
Ukuhlabelela kuyakwenz’ uphambane nesimo
Hlabelela oh hlabelela
Hlabelela oh hlabelela

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here