NgospelMedia.Com
NgospelMedia.Com is The No. 1 International Urban Gospel Media Website, The Largest Repository of Your Favorite Gospel Entertainment Website, Worldwide, Nigeria. We Published Latest Nigerian and Foreign Gospel Music Downloads, Videos; Lyrics, Artiste Biography, Daily Devotionals. NgospelMedia is mainly a Christian Website, as the Domain Name Speaks; Gospel; Which is also tagged as a Gospel On-line Ministry for Souls Winning... 

JOYOUS CELEBRATION 19 LYRICS GIVEN MABENA

0 675
Nkosi, bhek’ ibandla lakho, (Lord look at your church)
Uyabona selomile; (see how thirsty she is)
Limathise ngomsa wakho; (Pour water by your grace)
Konk’ okwethu kuphelile. (All our own strength is gone)

Usizwise lawamandla (make your power felt)
Abafundi bathenjiswa, (that same power you promised your disciples)
Silifuze lelobandla (let us be like that church)
Elaqala, labusiswa.(the first church, which was blessed)
CHORUS: 
Thel’ uMoya oyiNgcwele (Pour out your Holy Spirit)
Phezu kwabantwana bakho! (upon your children)
Vus’ owakho umsebenzi, (raise your work)
Libatshazw’ igama lakho. (let your Name be praised)
Ngegama lakho Jesu kuguqa phansi konke 
Kutuwsa ubukhosi, nobungqongqoshe bakho
Alikh’elinye futhi elihle njengelakho
Kuyilo nje kuphela esingasinda ngalo
Liyisihlangu sethu esingavika ngaso
Nxa sihlaselwa yimpi kasatane elwa nathi
Leave a comment

NgospelMedia.Net and its partners uses cookies and similar technology to collect and analyze data information about the users of this website. We use this information to enhance the content, advertising and other services available on the site. Accept Read More