JABU’S BACK TO THE CROSS LYRICS JOYOUS 19

Deal Score0
Deal Score0
Nci-nci bo
Iyasho inhliziyo uJesu ngiyamazi
Uthethelel’ izono sengiya laph’ ekhona
Iyasho inhliziyo ithi nci-nci bo

Wandithand’ uJesu lo
Kush’ incwadi njalo
Ngiyingane yakhe
Anginaw ‘amandla
Yebo uJesu uyangithanda
Uyangithanda incwadi isho nje
Singabantwana abancane 
abahlala ethembeni x2
Usizi, usizi, usizi asinalo

Hits: 0

Tags:

Noble J. Ozogbuda
Show full profile

Noble J. Ozogbuda

Noble J. Ozogbuda, is a Full Time Blogger, Web Developer; {Blogspot & WordPress} and also a Student of the Word Of God, Learning and Training, for the Purpose of The Kingdom Of God. Noble J Ozogbuda is the Rightfully Owner of NECTES COMPANY NIGERIA UNLIMITED. Which under take Computer and GSM Mobile Maintenance and Repairs. He love to be creative and not to sit down tight in His house doing nothing. Find Noble J Ozogbuda @: Facebook || Twitter REMAIN BLESSED AS YOU VISIT MY SITES!!!

NgospelMedia.Com
Logo