JOYOUS CELEBRATION 19 BY NOMANDLA MFECANE LYRICS

626
Siyakukhothamela Jehova wemikhosi
Ngob’ akekh’ onjengawe uyabusa
Sifune kuwo wonke amagumbi omhlaba
Asimbonanga onje ngawe
Siyakubhengeza ezizweni zonke

Siyakukhothamela Jehova wemikhosi
Ngob’ akekh’ onjengawe uyabusa
Iziphoso nezilandu zethu zabalelwa kuwe
Ungonanga wena kodwa wathumeka
Ona amanxeba akho Yesu Kristu asihlangula
Wabon’ icebo limbi ngomntu ukuba asinde
Futhi aphile naphakade
Siyayibulela leyo nceba yakho
Simile namhlanje sithi “Bayede” kuwe siyakukhothamela
(chorus)
Wembeth’ ubukhosi, ubhinqe amandla njengengubo
Hallelujah uyingcwele