NgospelMedia.Com
NgospelMedia.Com is The No. 1 International Urban Gospel Media Website, The Largest Repository of Your Favorite Gospel Entertainment Website, Worldwide, Nigeria. We Published Latest Nigerian and Foreign Gospel Music Downloads, Videos; Lyrics, Artiste Biography, Daily Devotionals. NgospelMedia is mainly a Christian Website, as the Domain Name Speaks; Gospel; Which is also tagged as a Gospel On-line Ministry for Souls Winning... 

JOYOUS 19 LYRICS BY SYLVESTER FUNANI

2 380
Ohaho oh-oh-oh
Sabelani niyabizwa, nibizelw’ eNkosi
Zizwe zonke zeAfrika nibizwel’ eNkosini
Zizwe zonke zomnt’ omnyama nibizelw’ eNkosini

Yingxubakaxaka yantoni nale sixakene nayo?
KuloThixo omkhulu owasezulwini
Isenguye namanje ikhakha lenyaniso
Isenguye namanje inqaba yenyaniso
Ahomna, ahomna, ahomna!
Ulozandla zakhe zahlatyw’ eGolgotha
Ulophango lwakhe lwahlatyw’ eGolgotha
Ulohlanganisi mihlamb’eyalanayo
Ulohlanganisi mihlamb’eyalanayo
Ahomna, ahomna, ahomna!
Ingxubakaxaka sixakene nayo
Yingxubakaxaka yantoni nale sixikixana nayo
Yintsumantsumane, isiyikayika
Sixovul ‘udaba loxabele
Yintsumantsumane, isiyikayika
Isixhikhwathi sengxaki
Ingxubakaxaka sixakene nayo
Show Comments (2)

NgospelMedia.Net and its partners uses cookies and similar technology to collect and analyze data information about the users of this website. We use this information to enhance the content, advertising and other services available on the site. Accept Read More