Ohaho oh-oh-oh
Sabelani niyabizwa, nibizelw’ eNkosi
Zizwe zonke zeAfrika nibizwel’ eNkosini
Zizwe zonke zomnt’ omnyama nibizelw’ eNkosini

Yingxubakaxaka yantoni nale sixakene nayo?
Joyouscelebration19Album 9
KuloThixo omkhulu owasezulwini
Isenguye namanje ikhakha lenyaniso
Isenguye namanje inqaba yenyaniso
Ahomna, ahomna, ahomna!
Ulozandla zakhe zahlatyw’ eGolgotha
Ulophango lwakhe lwahlatyw’ eGolgotha
Ulohlanganisi mihlamb’eyalanayo
Ulohlanganisi mihlamb’eyalanayo
Ahomna, ahomna, ahomna!
Ingxubakaxaka sixakene nayo
Yingxubakaxaka yantoni nale sixikixana nayo
Yintsumantsumane, isiyikayika
Sixovul ‘udaba loxabele
Yintsumantsumane, isiyikayika
Isixhikhwathi sengxaki
Ingxubakaxaka sixakene nayo

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here