Olorun To Da Awon Lyrics By Maame Affon

0 155
Title: Olorun To Da Awon
Artiste: Maame Afon
Country of Origin: Ghana
Year: 2015
Olorun to da awon oke igbaani
Eyin ni mo fi ope mi fun
Tani ngo tun gbe ga o, bi ko se Baba l’oke
Tani ngo tun fi gbogbo, ope mi fun
Have You Read?
1 of 1,504
The God who created the ancient Hills
I give all my praises to you
Who else will I exalt if not you O God
Who else will I give my praises to

Related Articles: More from author

Welcome! Share Your Thoughts Below!!!

%d bloggers like this: