Iri – Sola Allyson (Gospel Lyrics)

Deal Score0
Deal Score0

Chorus:
Gbe mi wo l’otun mo te’wo
Iri k’o se le mi o
Gbe mi wo l’otun mo te’wo
Iri ko se le mi o
Imole k’otan l’otun s’ona mi
(Ko tan ko tan ko tan ko ni ku lailai, itura ko ba)
Itura k’oba le mi lat’odo re
(Oluwa t’oni emi mi)
Gbe mi wo l’otun mo te’wo
Iri ko se le mi o

Repeat Chorus

Adlib 1:
Mo jowo emi mi fun o
Eni tio ni emi mi
Imole k’otan
imole lat’oke wa k’otan
Enit’ofi ebun se mi loso
Gbemi wo

Solo 1:
To mi s’ona lati rin Olutona mi
Okunkun k’o ka kuro tan’mole otun
Ki nrin l’ona naa t’o ofe
Oye k’oye mi
Maa ri maa mo
Oye a ye mi ninu ife re
Eni ti o ni emi mi
Gbe mi wo

Chorus

Adlib 2:
Mo jowo emi mi fun o
Eni t’oni emi mi
Gbe mi wo l’otun,
Mo jowo okan mi fun o
Enit’oni okan mi
Mo te’wo mi o
Lat’oke wa iri ko se
Ko se ko se ko se le mi
Imole ko tan, ko tan, ko tan ko ni ku lailai
Imole ona mi o ni ku lailai
Itura ko ba o, o ba, o ba, o ba le mi lat’odo re
Irin aye o see da rin lai si emi re
Mo jowo okan mi fun o enit’oni okan mi

Solo 2:
Nigba ti idanwo ba de
Response: Oluwa so mi
Call: Ona maa nsu nigba mi, nigbati ona mi ba su, Oluwa o
Response: Adaba to mi
Call: Imole lat’orun k’o tan s’ona mi, ko maa tan nigbagbogbo o
Response: Ona yen k’o mase di
Call: Agbara l’aye at’orun owo re lo wa kose’elomiin l’eyin re
Response: Iwo nikan ni
Call: Iwo nikan naa n mo fe Oluwa
Response: Saa ma to mi lo
Call: Nigbati o re okan mi o
Response: Iri se le mi o

Hits: 0

Editorial Team
Show full profile

Editorial Team

Ngospelmedia.Net Editorial Team are group of Authors and Editors who Maintain and write or publish good articles for you.

NgospelMedia.Com
Logo